Michael Greger

Doktor Michael Greger – lekarz; specjalista żywienia klinicznego; ekspert ds. żywienia, zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa żywności; autor bestsellera New York Times’a. Dyrektor ds. Zdrowia Publicznego w The Humane Society of the United States.

Jego najnowsze publikacje naukowe ukazywały się m.in. na łamach American Journal of Preventive Medicine, Critical Reviews in Microbiology, Family and Community Health oraz International Journal of Food Safety, Nutrition, and Public Health – ukazując powiązania przemysłowej hodowli zwierząt i zdrowia publicznego.

Założyciel oraz członek American College of Lifestyle Medicine. Autor m.in takich książek, jak: Bird Flu: A Virus of Our Own Hatching oraz Carbophobia: The Scary Truth Behind America’s Low Carb Craze. Jego najnowsza książka How not to die (2015; tytuł polski: Jak nie umrzeć przedwcześnie. Co jeść, aby dłużej cieszyć się zdrowiem), stała się bestsellerem New York Times.

Doktor Greger jest absolwentem Cornell University School of Agriculture oraz Tufts University School of Medicine. Dochody ze sprzedaży swoich książek, DVD, jak również wystąpień i wykładów na całym świecie, w całości przeznacza na działalność dobroczynną – m.in. na rozwój Nutritionfacts.org, na łamach którego propaguje wiedzę dotyczącą odżywiania i zdrowego stylu życia, opartą wyłącznie na badaniach naukowych.